Služby
Aktuálne akcie a prémiové programy sú zverejnené na tejto webovej stránke (smartboard.sk). Koncová cena je však výsledkom individuálnej komunikácie s obchodníkom a odvíja sa od aktuálnych podmienok a požiadaviek klienta.
Služby
Pre vytvorenie predbežnej cenovej ponuky na vami vybrané riešenia kontaktujte, prosím, najbližšieho predajcu.
Služby
Všetky interaktívne riešenia SMART sa vždy snažíme prispôsobiť predstavám klienta, okrem toho výsledná suma obvykle závisí od požiadaviek na pripojenie a môže sa odvíjať aj od rozsahu objednávky. Spoločnosť AP MEDIA, s.r.o.
Knižnica SEM
V zmysle platnej legislatívy patria medzi spracúvané osobné údaje:
Knižnica SEM
Maximálna veľkosť súboru .notebook je 60MB.