Aké údaje sú vyžadované pri registrácii?

Odpoveď

V zmysle platnej legislatívy patria medzi spracúvané osobné údaje:

  • údaje o škole (názov, sídlo, kontaktný telefón a e-mail)
  • udaje o učiteľovi (meno, užívateľské meno, kontakt, pracovné zaradenie)

Medzi nepovinné údaje patria: akademický titul a fotografia. Pre viac informácií o spracúvaní osobných údajov si, prosím, prečítajte pozorne Všeobecné podmienky Knižnice SEM.

Späť