Servis

Aj keď SMART vyvíja špičkové technológie, z času na čas je potrebná oprava. Autorizovaný servis priamo na predajnom mieste zabezpečí rýchle a profesionálne odstránenie porúch na vašom interaktívnom riešení počas trvania záruky i po jej uplynutí.

.

Záručný servis

Pozáručný servis

Nahlásenie servisného prípadu

Telefonicky

Telefonicky 

Miesto výkonu servisu

V sídle AP Media, s.r.o. alebo u zákazníka

V sídle AP Media, s.r.o. alebo u zákazníka

Rámcová zmluva o servisných službách SMART (ďalej "Servisná zmluva")

Ponúkame vytvorenie servisnej zmluvy šitej na mieru. 

Ponúkame vytvorenie servisnej zmluvy šitej na mieru. 

 

Bez servisnej zmluvy

  • Zákonný nárok na servisné práce.
  • Možnosť prenájmu náhradnej tabule resp. projektoru na nevyhnutný čas.
  • Doprava a nastavenie náhradných a servisovaných zariadení na základe cenníka servisného oddelenia na základe objednávky.
  • Zákonný nárok na servisné práce.
  • Možnosť prenájmu náhradnej tabule resp. projektoru na nevyhnutný čas.
  • Doprava a nastavenie náhradných a servisovaných zariadení na základe cenníka servisného oddelenia na základe objednávky.