Odkiaľ získam produktový kľúč / licenčný kľúč k softvéru?

Odpoveď

Licenčný kľúč k softvéru SMART Notebook získate od spoločnosti AP MEDIA, s.r.o., ktorá je autorizovaným dodávateľom a servisným strediskom interaktívnych technológií SMART pre SR.

Späť