Knižnica SEM
V zmysle platnej legislatívy patria medzi spracúvané osobné údaje:
Knižnica SEM
Maximálna veľkosť súboru .notebook je 60MB.
Knižnica SEM
Nový príspevok môžete odoslať prostredníctvom formuláru, ktorý sa vám zobrazí po kliknutí na tlačidlo "Podeľte sa o Vami vytvorený SEM materiál a pomôžte ďalším školám" v spodnej časti stránky Knižnice SEM.
Knižnica SEM
Ako sa pozná dobrý náhľad? Od dobrého náhľadu má každý užívateľ jasné očakávania: na prvý pohľad chce zistiť, čo je obsahom príspevku. Prítomnosť prázdnych snímok alebo snímok, z ktorých nie je zrejmý obsah pôsobí rušivo. Odporúčame preto prázdne snímky vymazať a dodržať nasledujúci postup...