Musím aktivovať softvér hneď pri inštalácii?

Odpoveď

Nie. Počnúc verziou 14 softvéru SMART Notebook je možné vykonať aktiváciu softvéru zadaním licenčného čísla kedykoľvek počas trvania skúšobnej doby.

Späť