Pokazila sa nám tabuľa / displej / interaktívny projektor. Čo mám robiť?

Releventné stránky a doplňujúce odkazy

Odpoveď

Skôr, ako skontaktujete náš servis, navštívte, prosím, sekciu FAQ venovanú poruchám a ich odstráneniu. Ak odporúčané postupy váš problém nevyriešia, kontaktujte svojho dodávateľa alebo, najlepšie, priamo naše servisné oddelenie. V prípade kontaktovania servisného oddelenia uvádzajte vždy svoje úplné údaje vrátane telefonického kontaktu a adresy a sériové číslo svojeje tabule alebo displeja.

Späť