K dnešnému dňu máme už komunitu učiteľov z 340 škôlPridajte sa k nám

Základná škola s materskou školou

Orešie 3
90 203 Pezinok
http://zsoresiepezinok.edupage.org

Základná škola s materskou školou

Krivany 1
8 271 Krivany
http://www.zskrivany.sk

Základná škola

Nábrežná 845/17
2 401 Kysucké Nové Mesto
http://www.zsnabreznaknm.sk

Stredná odborná škola - Szakközépiskola

Štúrova 74
92 701 Šaľa
http://www.soupsala.edu.sk

Základná škola

Ul. Obrancov mieru 884
96 212 Detva
http://www.zsmierudt.edu.sk

Špeciálna základná škola s materskou školou internátna

Kúpeľná 97
3 203 Liptovský Ján

Základná škola

Veľká Ida 1
4 455 Veľká Ida
http://www.zsvelkaida.sk

Cirkevná základná škola sv. Gorazda

Solivarská 49
8 005 Prešov
http://www.czsgorazdpo.edu.sk

Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul s o.z.: Základná škola s materskou...

Saratovská 87
93 405 Levice
http://www.vincent-levice.sk