K dnešnému dňu máme už komunitu učiteľov z 319 škôlPridajte sa k nám

Základná škola

Školská 2
7 101 Michalovce
http://web.5zs.sk

Základná škola

Strážnická 1
90 901 Skalica
http://www.zsstraznicka.sk

Súkromná základná škola

Mládežnícka 51
97 404 Banská Bystrica
http://www.skoladracik.sk

Špeciálna základná škola ako organizačná zložka Spojenej školy

Matice slovenskej 11
8 001 Prešov
http://www.szspomatica11.edupage.org

Základná škola

Školská 266
93 041 Kvetoslavov

Základná škola s materskou školou

Hargašova 5
84 106 Bratislava
http://www.zshargasova.stranka.info

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským

Gemer 61
98 201 Gemer
http://mtasajogomor.edupage.org

Materská škola internátna pri Špeciálnej ZŠ

Brezová 1
90 501 Senica

Základná škola Jozefa Hanulu

Školská ulica 927/2
3 484 Liptovské Sliače
http://www.zslsliace.edu.sk