K dnešnému dňu máme už komunitu učiteľov z 200 škôlPridajte sa k nám

Stredná priemyselná škola strojnícka

Duklianska 1
8 004 Prešov
http://www.spspo.sk

Základná škola Žofie Bosniakovej

Školská 18
1 301 Teplička nad Váhom
http://www.zszbteplicka.sk

Základná škola s materskou školou

Nová 361
2 942 Bobrov
http://www.zsbobrov.edu.sk

Základná škola

časť Cabaj 197
95 117 Cabaj-Čápor
http://zscabaj.edu.sk

Materská škola

Kaméliová 10
82 107 Bratislava
http://www.mskameliova.sk

Základná škola s materskou školou

Máj.povst.čes.ľudu 35
97 703 Brezno
http://zssmsbreznomazornik.edupage.or
Pedagogická fakulta

Prešovská univerzita v Prešove

17.novembra 15
8 001 Prešov

Základná škola

Sídl. SNP 1484
1 707 Považská Bystrica
http://www.sestkovo.edupage.org

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Viliama Gaňu

Československej armády 183/1
96 732 Kremnica
http://zsispkremnica.edupage.org