K dnešnému dňu máme už komunitu učiteľov z 311 škôlPridajte sa k nám

Základná škola Jozefa Hanulu

Školská ulica 927/2
3 484 Liptovské Sliače
http://www.zslsliace.edu.sk

Základná škola

Hrnčiarska 795/61
9 101 Stropkov
http://www.zshrnciarstrop.edu.sk
Pedagogická fakulta

Prešovská univerzita v Prešove

17.novembra 15
8 001 Prešov

Základná škola s materskou školou

Školská 459/12
8 256 Pečovská Nová Ves
http://www.pecovska.edupage.org

Materská škola

Bukovec 67
90 614 Bukovec

Základná škola s materskou školou

Letná 14
4 923 Nižná Slaná
http://www.zsnslana.edupage.sk

Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika

Grösslingová 48
81 109 Bratislava
http://www.zsgrosslingova.sk

Gymnázium

Javorová 16
5 201 Spišská Nová Ves
http://www.gjavsnv.edu.sk

Základná škola

Vajanského 93
90 001 Modra