K dnešnému dňu máme už komunitu učiteľov z 302 škôlPridajte sa k nám

Základná škola s materskou školou

Školská 321
2 801 Brezovica
http://www.zsbrezovica.edupage.org

Základná škola Károlya Szemerényiho s vyučovacím jazykom maďarským - Szemerényi...

Nová cesta 9
94 110 Tvrdošovce
http://www.zsmtvrdosovce.edu.sk

Základná škola

Školská 242
7 614 Lastovce
http://www.lastovce.ocu.sk

75

75 32
23 Adidovce

Základná škola

Škultétyho 2326/11
95 501 Topoľčany
http://www.zssskultetyho.sk

Základná škola Andreja Kmeťa

M. R. Štefánika 34
93 401 Levice
http://www.zsmrsle.edu.sk

Základná škola

Veľká Ida 1
4 455 Veľká Ida
http://www.zsvelkaida.sk

Materská škola

Lúčna 243/2
4 411 Ždaňa
http://www.zdana.sk

Základná škola s materskou školou

Pod hájom 967
1 841 Dubnica nad Váhom
http://www.zscentrum3dub.edupage.sk