K dnešnému dňu máme už komunitu učiteľov z 251 škôlPridajte sa k nám

Cirkevná základná škola sv. Martina

Radatice 199
8 242 Radatice
http://www.czsradatice.edupage.org

Základná škola

Vajanského 2844/47
98 401 Lučenec
http://www.zsvajanlc.edu.sk

Základná škola s materskou školou

Hurbanova 27
3 601 Martin
http://www.zshurbanova.sk

Základná škola s materskou školou

Pod hájom 967
1 841 Dubnica nad Váhom
http://www.zscentrum3dub.edupage.sk

Základná škola

Námestie mladosti 1
1 015 Žilina
http://www.zshajik.sk

Základná škola

Na Hôrke 30
94 911 Nitra
http://zsnahorke.edupage.org

Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou

Brezolupy 30
95 701 Brezolupy
http://www.zsbrezolupy.edu.sk

Základná škola

Komenského 6
6 401 Stará Ľubovňa

Základná škola

Žitavská 1
2 946 Bratislava