K dnešnému dňu máme už komunitu učiteľov z 354 škôlPridajte sa k nám

Základná škola Eduarda Schreibera

Schreiberova 372
2 061 Lednické Rovne
http://www.zsledrovne.sk

27

67 47
29 Abranovce

Základná škola

Komenského 135/6
6 801 Medzilaborce
http://www.zskomenme.sk

Materská škola

Forbasy 16
6 501 Forbasy

Základná škola

Lachova 1
85 103 Bratislava
http://www.zslachova.sk

Základná škola s materskou školou sv. Košických mučeníkov ako organizačná...

Čordákova 50
4 023 Košice
http://www.zs.gkmke.sk

Základná škola

Vajanského 2844/47
98 401 Lučenec
http://www.zsvajanlc.edu.sk

Základná škola s materskou školou Józsefa Kármána s vyučovacím jazykom...

Ulica J. Kármána 25/5
98 401 Lučenec
http://www.zsmkarmanalc.edu.sk

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda

Železničná 98
93 035 Michal na Ostrove