K dnešnému dňu máme už komunitu učiteľov z 241 škôlPridajte sa k nám

Špeciálna základná škola ako organizačná zložka Spojenej školy

Partizánska 2
5 315 Poprad
http://www.szspartpp.edu.sk

Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským - Bartók Béla...

Bratislavská 622/38
93 201 Veľký Meder
http://bartokbelaalapiskola.edupage.sk

Základná škola

Zemanská 2
5 342 Krompachy
http://www.zskrompachyzemanska.edupag

Základná škola

Sídl. SNP 1484
1 707 Považská Bystrica
http://www.sestkovo.edupage.org

Súkromná základná umelecká škola

Ul. Hviezdoslavova 985/20
6 901 Snina

Základná škola

Študentská 1446/9
6 901 Snina
http://www.zsstudentskasv.edupage.org

Elokované pracovisko ako súčasť Súkromnej strednej odbornej školy, Magán...

Novomeského 2070
97 901 Rimavská Sobota

Spojená škola sv. Františka Assiského, org. zložka Základná škola Mansveta...

Kláštorné nám. 1
90 101 Malacky
http://www.csmalacky.sk

Základná škola Jánosa Erdélyiho s vyučovacím jazykom maďarským - Erdélyi János...

Z. Fábryho 36
7 901 Veľké Kapušany
http://erdelyi.eu.sk