K dnešnému dňu máme už komunitu učiteľov z 207 škôlPridajte sa k nám

Základná škola

Nábrežie mládeže 5
94 901 Nitra
http://www.zsnm.edupage.org

Cirkevná základná škola sv. Juraja

Gorkého 55
7 501 Trebišov
http://www.zsgorkehotv.edu.sk

Základná škola

Školská 4
90 024 Veľký Biel

Základná škola Mihálya Tompu - Tompa Mihály Alapiskola

Šrobárova 12
97 901 Rimavská Sobota
http://www.zstompamihaly.edupage.org

Základná škola

Komenského 34
97 666 Polomka
http://www.zspolomka.edupage.sk

Základná škola

Kpt. Nálepku 855
91 501 Nové Mesto nad Váhom
http://www.zsnalnmv.edu.sk
Filozoficka fakulta

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská 4
94 901 Nitra

Stredná priemyselná škola strojnícka

Duklianska 1
8 004 Prešov
http://www.spspo.sk

Základná škola Žofie Bosniakovej

Školská 18
1 301 Teplička nad Váhom
http://www.zszbteplicka.sk