Ako mám vytvoriť náhľad súboru?

Odpoveď

Ako sa pozná dobrý náhľad? Od dobrého náhľadu má každý užívateľ jasné očakávania: na prvý pohľad chce zistiť, čo je obsahom príspevku. Prítomnosť prázdnych snímok alebo snímok, z ktorých nie je zrejmý obsah pôsobí rušivo. Odporúčame preto prázdne snímky vymazať a dodržať nasledujúci postup jednoduchých 10 krokov pre úspešný export.

KROK 1

Otvorte súbor svojho príspevku, ktorého náhľady chcete vytvoriť. Ak príspevok obsahuje flashové alebo iné interaktívne doplnky, zistíte to pri pohľade na navigačný panel programu SMART Notebook. Dotknuté snímky odsahujú napr. veľkú ikonu f. Ak z takto zobrazeného súboru vytvoríte náhľady snímok, nezobrazí sa obsah snímok korektne.

KROK 2

Zástupné symboly použitých interaktívnych objektov (flash) z náhľadov odstránite tak, že snímky postupne zobrazíte - prelistujete pomocou šípok pohybom nadol a nahor alebo pomocou kláves PageDown (PgDn) a PageUp (PgUp). Nechajte každý snímok zobraziť na obrazovke - v prípade flash objektov nechajte každý objekt úplne načítať.

KROK 3

Flash animované objekty patria medzi najčastejšie využívané. Keď sa celý vložený objekt načíta a zobrazí sa na obrazovke, môžete prejsť na ďalšiu snímku. Pri postupnom prechádzaní príspevkov sa vložené objekty nemusia hneď zobraziť na náhľadoch. Zobrazia sa pri návrate šípkou (PageUp) nahor.

KROK 4

Ak prejdete na nasledujúcu snímku skôr, ako sa načíta flash, zbadáte to na náhľade predchádzajúcej snímky. Keď sa na nenačítanú snímku vrátite, načítanie sa dokončí. Každý vkladaný objekt je špecifický. Napr. nástroj roleta sa zobrazí na snímke, ale na náhľade je objekt odkrytý, roleta je priehľadná.

KROK 5

Prejdite snímky až do konca, špeciálne objekty môžu byť aj v testoch, ak sú súčasťou súboru. Okrem toho na konci súboru sa obvykle vyskytujú prázdne snímky. Prázdne snímky odstráňte.

KROK 6

Pri návrate na úvodnú snímku pomocou šípky nahor alebo klávesy PageUp je už aj na náhľadoch vidno, čo špeciálne objekty skrývali. Takto odkryté náhľady môžeme teraz vyexportovať v podobe obrázkov.

KROK 7

Pre export náhľadov snímok kliknite na ponuku "Súbor", riadok "Exportovať ako" a položku "Obrazové súbory..."

KROK 8

Kliknutím na tlačidlo "Prehľadať" v zobrazenom okne nájdete cieľový priečinok, do ktorého sa Vám náhľady uložia.

KROK 9

Vyberte priečinok, do ktorého chcete náhľady uložiť. Po kliknutí na príslušný priečinok sa jeho názov objaví aj v riadku "Folder". Výber potvrďte tlačidlo "OK".

KROK 10

Po návrate do okna pre výber cieľového priečinka môžete zvoliť aj formáť a rozlíšenie obrázkov. Odporúčame zachovať formát ".png" a veľkosť "Pravidelná (800 × 600)". Export náhľadov vo vybranom formáte do vybraného priečinka potvrdíte tlačidlom "OK".

Späť