Ako si objednám tovar?

Releventné stránky a doplňujúce odkazy

Odpoveď

Ak sa s vybraným predajcom dohodnete na konečnej konfigurácii riešenia, predajca vám vysvetlí ďalší postup. Obvykle je potrebné zaslať predajcovi kompletné údaje pre fakturáciu a doručenie tovaru. Predajca vám zašle prostredníctvom e-mailu oficiálnu ponuku, ktorú potvrdíte zaslaním objednávky s uvedením čísla ponuky. Štandardne je vhodné vypracovať objednávku v tlačenej forme a scan podpísanej objednávky vo formáte pdf zaslať predajcovi. Ten vám prijatie objednávky potvrdí.

Späť