Hardware
Snažíme sa vyhýbať slovám ako "produkt". S každým projektorom, tabuľou, či displejom Vám totiž predávame nielen softvér a školenie, ale predovšetkým možnosť svoje interaktívne prostredie neustále rozširovať, pretože jeho jednotlivé časti sú navzájom kompatibilné. SMART Vám poskytuje možnosť získať...
  • -- Všetky výsledky sú zobrazené --