K dnešnému dňu máme už komunitu učiteľov z 155 škôlPridajte sa k nám

Súkromná spojená škola s organizačnými zložkami SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA a...

Starozagorská 8
4 023 Košice
http://www.schoolhuman.eu

Špeciálna základná škola

Za parkom 966
99 001 Veľký Krtíš
http://www.szsvk.edu.sk

Základná škola s materskou školou

V.J.Dolinského 2
3 601 Martin
http://www.zsdolinmt.edupage.org

Základná škola s materskou školou

Mútne 224
2 963 Mútne
http://www.zsmutne.wbl.sk

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Národná 12
97 401 Banská Bystrica

Základná škola s materskou školou

Ulica bratrícka 355/19
98 401 Lučenec
http://www.zsbratlc.edu.sk

Základná škola

Tupolevova 20
85 101 Bratislava
http://www.zstupolevova.stranka.info

Základná škola s materskou školou

Záriečie 136
2 052 Záriečie
http://www.zszariecie.edupage.org

Základná škola

Školská 460/2
94 148 Podhájska
http://www.zspodhajska.edupage.sk