K dnešnému dňu máme už komunitu učiteľov z 332 škôlPridajte sa k nám

Základná škola

Komenského 2
5 201 Spišská Nová Ves
http://www.zskomensn.sk

Základná škola ako organizačná zložka Spojenej školy

Školská 535/5
5 907 Lendak
http://zslendak.edupage.sk

Základná škola

Ulica mieru č. 1235
1 401 Bytča
http://www.zsmieru.sk

Základná škola

Hroncova 23
4 001 Košice
http://www.zshroncova.sk

Základná škola

Školská 2
7 101 Michalovce
http://web.5zs.sk

Základná škola

Strážnická 1
90 901 Skalica
http://www.zsstraznicka.sk

Súkromná základná škola

Mládežnícka 51
97 404 Banská Bystrica
http://www.skoladracik.sk

Špeciálna základná škola ako organizačná zložka Spojenej školy

Matice slovenskej 11
8 001 Prešov
http://www.szspomatica11.edupage.org

Základná škola

Školská 266
93 041 Kvetoslavov