K dnešnému dňu máme už komunitu učiteľov z 255 škôlPridajte sa k nám

Základná škola

Na Hôrke 30
94 911 Nitra
http://zsnahorke.edupage.org

Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou

Brezolupy 30
95 701 Brezolupy
http://www.zsbrezolupy.edu.sk

Základná škola

Komenského 6
6 401 Stará Ľubovňa

Základná škola

Žitavská 1
2 946 Bratislava

Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským - Corvin Mátyás...

Školská 6
94 603 Kolárovo
http://skolska6kolarovo.edupage.sk

Špeciálna základná škola ako organizačná zložka Spojenej školy

Partizánska 2
5 315 Poprad
http://www.szspartpp.edu.sk

Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským - Bartók Béla...

Bratislavská 622/38
93 201 Veľký Meder
http://bartokbelaalapiskola.edupage.sk

Základná škola

Zemanská 2
5 342 Krompachy
http://www.zskrompachyzemanska.edupag

Základná škola

Sídl. SNP 1484
1 707 Považská Bystrica
http://www.sestkovo.edupage.org