Knižnica SEM pre súťaž

Zadajte kľúčové slová alebo definujte filter, na základe ktorého prebehne vyhľadávanie materiálov.

Čím lepšie zadefinujete kľúčové slová, tým kvalitnejší výsledok vyhľadávanie dostanete

Výsledky vyhľadávania pre súťaž

napr. geometria, kruznice, matematika
Názov Pridané Typ školy Ročník Predmet Jazyk Autor
You and your body 20.03.2015
 • 8.ročník
 • Základná škola
8.ročník Anglický jazyk Anglický jazyk Mgr. Viktória Benedek Zobraziť
Delenie slov na slabiky - zhrnutie a opakovanie 20.03.2015
 • 3.ročník
 • Základná škola
3.ročník Slovenský jazyk Slovenský jazyk Mgr. Marcela Orlinská Zobraziť
Geometrické tvary 20.03.2015
 • 1.ročník
 • Základná škola
1.ročník Matematika Slovenský jazyk Mgr. Veronika Bohinská Zobraziť
Humor és komikum az irodalomban 20.03.2015
 • 6.ročník
 • Základná škola
6.ročník Literatúra Maďarský jazyk PaedDr. Tünde Puntigán Zobraziť
Mikuláš 20.03.2015
 • 1.ročník
 • Základná škola
1.ročník Slovenský jazyk, Matematika Slovenský jazyk Mgr. Miriam Hanzlíková Zobraziť
Reading and Literature 20.03.2015
 • 8.ročník
 • Základná škola
8.ročník Anglický jazyk Anglický jazyk Mgr. Michaela Kostelníková Zobraziť
Elektrická energia 09.04.2015
 • 4.ročník
 • Základná škola
4.ročník Prírodoveda Slovenský jazyk Mgr. Ivana Pohlová Zobraziť
Nitriansky samosprávny kraj 10.04.2015
 • 5.ročník
 • Základná škola
5.ročník Geografia Slovenský jazyk Mgr. Estera Kádeková Zobraziť