Komplexné riešenia pre interaktívne vyučovanie

Interaktívne vyučovanie je výchovno-vzdelávací proces, na ktorom sa aktívne zúčastňujú obe strany, ako učiteľ, tak aj žiak. Pozícia učiteľa už nie je čisto líderská. Stáva sa z neho manažér alebo sprievodca vyučovaním. Jeho úlohou nie je len dohliadanie na korektné plnenie úloh a priebeh vyučovacieho procesu, ale aj aktívna participácia a kooperácia so žiakmi.
Nastaveniu fungovania takého interaktívneho, edukačného procesu dnes napomáha dostupnosť rôznych didakticko - interaktívnych pomôcok na trhu.

 

Postavenie značky SMART na trhu interaktívneho vzdelávania

Spoločnosť SMART Technologies je na trhu s interaktívnymi pomôckami už 20 rokov. Dnes jej ponuku tvorí komplexné, neustále sa rozširujúce portfólio produktov pre moderné, interaktívne učebne.

Viac informácií o produktoch pre interaktívne vzdelávanie, ponuke školení či možnostiach financovania nájdete na tejto stránke.

 

AP MEDIA, s.r.o.
Staré grunty 7
84104 Bratislava
Tel.: +421 2 602 021 11
Fax: +421 2 654 224 28
Portál | Interaktívne tabule | Produkty a príslušenstvo | Kontakt
© Copyright 2011 - 2015 SmartBoard.sk