K dnešnému dňu máme už komunitu učiteľov z 146 škôlPridajte sa k nám

Spojená škola sv. Františka Assiského, org. zložka Základná škola Mansveta...

Kláštorné nám. 1
90 101 Malacky
http://www.csmalacky.sk

Základná škola s materskou školou

Ľubeľa 161
3 214 Ľubela
http://www.skolalubela.edupage.org

Súkromná základná škola

Palackého 14
4 001 Košice
http://www.didacticus.sk

Základná škola

Gorazdova 1174/2
2 001 Púchov
http://www.gorazdpv.edu.sk

Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským - Bartók Béla...

Bratislavská 622/38
93 201 Veľký Meder
http://bartokbelaalapiskola.edupage.sk

Základná škola

Sídl. Dolné Lúky 357
90 613 Brezová pod Bradlom
http://www.zsbrezova.edupage.org

Základná škola

Beňovského 1
84 101 Bratislava

Stredná odborná škola dopravná

Konštantínova 2
8 001 Prešov
http://www.sosdpo.sk

Základná škola

Školská 2
7 631 Streda nad Bodrogom
http://www.zsstreda.edu.sk