K dnešnému dňu máme už komunitu učiteľov z 150 škôlPridajte sa k nám

Základná škola s materskou školou

Ulica bratrícka 355/19
98 401 Lučenec
http://www.zsbratlc.edu.sk

Základná škola

Tupolevova 20
85 101 Bratislava
http://www.zstupolevova.stranka.info

Základná škola s materskou školou

Záriečie 136
2 052 Záriečie
http://www.zszariecie.edupage.org

Základná škola

Školská 460/2
94 148 Podhájska
http://www.zspodhajska.edupage.sk

Spojená škola sv. Františka Assiského, org. zložka Základná škola Mansveta...

Kláštorné nám. 1
90 101 Malacky
http://www.csmalacky.sk

Základná škola s materskou školou

Ľubeľa 161
3 214 Ľubela
http://www.skolalubela.edupage.org

Súkromná základná škola

Palackého 14
4 001 Košice
http://www.didacticus.sk

Základná škola

Gorazdova 1174/2
2 001 Púchov
http://www.gorazdpv.edu.sk

Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským - Bartók Béla...

Bratislavská 622/38
93 201 Veľký Meder
http://bartokbelaalapiskola.edupage.sk